Нивото на развитие на аксесоарите за композитни металорежещи машини за струговане и фрезоване в моята страна трябва да бъде в съответствие с международните стандарти

2023-10-26

Понастоящем нивото на развитие на аксесоарите за металорежещи машини в моята страна все още трябва да бъде подобрено и трябва да се положат усилия за постигане на интеграция с международните стандарти, така че индустрията за струговане и фрезоване на композитни металорежещи машини в моята страна да може да постигне по-бързо и устойчиво развитие. През последните години КитайCNC машини за струговане и фрезованепретърпяха бързо развитие, а производството и продажбите също продължиха да нарастват. С непрекъснатото развитие и усъвършенстване на CNC технологията, изискванията и зависимостта на домакините на машинните инструменти от аксесоарите стават все по-високи и по-високи. И от конкретен анализ всички трябва да знаем, че технологичното развитие на аксесоарите косвено определя нивото на развитие на машинния инструмент. От това можем да видим, че посоката на развитие на специализацията се е превърнала в обща тенденция на развитие на индустрията за машинни части в моята страна.


И така, как можем да намалим разликата с чуждите индустриални сили? Това изисква пълната подкрепа на големите заводи за металорежещи машини в моята страна. Самите предприятия трябва да ускорят темпото на технологичната реформа, активно да правят иновации самостоятелно и да имат смелостта да научат повече от чуждестранни предприятия. Предприятията трябва да се стремят да научат напреднала международна технология за машинни инструменти и да извършват цялостна иновационна работа. Корпоративните ръководители също трябва да насърчават и силно подкрепят иновациите в аксесоарите за машинни инструменти, така че индустрията на аксесоарите за машинни инструменти в моята страна да става все по-силна и по-силна.


Поради стабилния растеж на икономиката на моята страна, китайската индустрия за CNC струговане и фрезоване на композитни аксесоари за машинни инструменти също ще покаже стабилна тенденция на развитие и нейният пазарен дял ще продължи да нараства. Тази водеща роля позволи на индустрията за металорежещи машини в моята страна да продължи да се развива, но има и проблеми в индустрията на аксесоарите за металорежещи машини в моята страна. Има определени недостатъци, но разбира се има и добро място за развитие.


Недостатъци: Развитието на аксесоарите за металорежещи машини за струговане и фрезоване трябва да се ръководи от цялостното развитие на индустрията за металорежещи машини. Това трябва да спомене перспективите за развитие на индустрията за металорежещи машини в моята страна. Ако индустрията на CNC струговане и фрезоване на комбинирани машинни инструменти в моята страна иска да се развива по-стабилно и бързото развитие изисква цялостна реформа на цифровото управление и иновационна работа, така че поредица от индустрии за аксесоари за машинни инструменти да могат да продължат да следват и напредват заедно.


Въпреки това средствата на повечето фабрики за части за стругови и фрезови машини в моята страна все още са сравнително ограничени, което оказа голямо влияние върху технологичните иновации и реформи. Това също е важна причина, поради която нивото на частите в моята страна не се е подобрило бързо. То се е превърнало в пречка за развитието наCNC стругова и фрезова машинаиндустрия. В сравнение с международната технология, местните аксесоари за машинни инструменти все още имат известна разлика с развитите страни по отношение на технология, качество или производителност.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy